TRYGGHET og LÆRING gjennom

LEK, FYSISK AKTIVITET og

GODE RELASJONER

ÈN AVDELING

STABILT PERSONALE

NATURLIG OG STORT LEKEOMRÅDE

 

Vi er en en-avdelingsbarnehage, som ligger i underetasjen til Østenstad kirke. Barnehagen eies av Østenstad menighet og har en kristen profil, det vil si at vi lærer om kirkens høytider, synger kristne sanger og har bibelfortellinger. 

Barnehagen har et stort og flott naturområde, med bålplass i tillegg til lekeapparater. Tre av lekeapparatene byttes ut våren 2018. Vi bruker også nærområdet til turer, for eksempel turer til "skogen vår", der det også er gapahuk. 

Vår visjon er: Glade, trygge barn i Guds frie natur! 

Du kan lese om barnehagen i menighetsbladet Godt nytt fra Østenstad menighet for januar 2018.