AKTIVITETER

Aktivitetene følger årstiden og årsplanen, vi går på turer i nærmiljøet, har kjøkkenhageprosjekter, lager mat, baker, har gym både ute og inne, har eventyrstunder, rim og regle-grupper, sang- og musikksamlinger, teater, bibelfortellinger, skolespire-gruppe (5-åringene), hagespire-gruppe (4-åringene), vi synger på kirkefrokost og vi har mye moro sammen!