Barnehagen har 4 faste stillinger.  

1 styrer/100% pedagogisk leder

2 barne-og ungdomsarbeidere med fagbrev.

50% pedagogisk leder

Når det er behov, tilstreber barnehagen å benytte faste vikarer.

IMG_0583.jpg