ALDER

Barnehagen har plass til 18 barn i alderen 1-6 år. Med en blandet barnegruppe, ser vi blant annet at de små lærer av de store, de strekker seg etter å mestre nye ferdigheter. De store barna viser omsorg for de små og deres behov, og alle lærer å ta hensyn. 

ÅPNINGSTIDER OG FERIE

Barnehagens åpningstider er 7:30-17:00. Kjernetiden er mellom 9:30-14:30. 

Barnehagen har fire ukers sommerferie, samt holder stengt i romjulen, i skolens vinterferie, i tre dager før påske og fredagen etter Kristi himmelfartsdag.

PRIS

Prisen for hel plass er 2700,-. Kommunen gir søskenmoderasjon og det kan søkes om inntektsgradert betaling. Melkepenger er 500,-/ året, noe som er frivillig. 

SØKNAD

Søknad til barnehagen formidles via Asker kommune, klikk her for å se Asker kommunes nettsider om barnehageopptak.

Søknadsfristen er 1.mars 2018. 

ÅRSPLAN og RAMMEPLAN

Årsplan

Rammeplan for barnehagen

IMG_0557.jpg